Dossier slavernij


Bij de oktoberkrant Kerk in Zoetermeer 2023-08 en naar aanleiding van vieringen op 2 en 4 juli 2023 rondom Keti Koti – het feest van de ‘gebroken ketenen’, om in dit Herdenkingsjaar Slavernijverleden en Toekomst elkaar als kerk- en geloofsgenoten en nazaten van tot slaaf gemaakte mensen te spreken en in de ogen te kijken.Herdenkingsplaquette ‘De Drie Wijzen’ in Zoetermeer-Palenstein. Onthuld op 1 juli 2013 op Keti Koti, feest van ‘verbroken ketenen’ bij 150 jaar afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën. Het onderschrift verwijst naar moderne slavernij, zoals kinderarbeid en gedwongen prostitutie. Inspirator ontwerp: Wonny Stuger, uitvoering in mozaïek: SocialSofa.

Bewustwording in de kerken

De wil is er. Dat bleek op zondagmiddag 2 juli bij de Keti Koti-viering in de Evangelische Broedergemeente en op dinsdagavond 4 juli bij de bijeenkomst van het Beraad van Kerken Zoetermeer over slavernijverleden en gedeelde toekomst.
Het zijn de eerste stappen om elkaar als ‘zwarte en witte’ christenen en kerken in de ogen te kijken, na 150 jaar afschaffing van een slavernijverleden dat nog altijd doorwerkt. Ook in Zoetermeer, waar tien procent van de bevolking van Antilliaanse en Surinaamse afkomst is.
Om in dit Herdenkingsjaar de bewustwording in kerken een handreiking te bieden besloot de redactie van Kerk in Zoetermeer daarom van de oktoberkrant een themanummer ‘Slavernij’ te maken.
We leggen ook dit Dossier Slavernij aan, met alle uitgesproken bijdragen van genoemde bijeenkomsten en ook de uitgebreidere versies van de interviews en achtergrondartikelen die in de oktober-editie van Kerk in Zoetermeer opgenomen zijn. www.kerkinzoetermeer.nl/dossierslavernij

Meer informatie over deze plaquette en de Stichting Herdenking Slavernijverleden Zoetermeer is onder meer te vinden op de website: www.slavernijztm.nl
Een impressie van de kranslegging en viering bij deze plaquette bij 160 jaar Afschaffing van de Slavernij op 30 juni 2023 is bijvoorbeeld hier te zien: www.zoetermeeractief.nl/429-nieuws-2023/25216-herdenking-slavernijverleden-weer-in-palenstein