Kerkdiensten
Zondag 28 juli
klokje 10.00 uur
ds. E. van den Ham, Zoetermeer

klokje 17.00 uur 
prop. R. Duiker, Woudenberg

Zondag 4 augustus
klokje 10.00 uur
nog niet bekend

klokje 17.00 uur 
ds. J. Quist, Den Haag

Zondag 11 augustus
klokje 10.00 uur
ds. P. Baas

klokje 17.00 uur 
pionier T. Hagendijk

Hervormde Wijkgemeente Oosterkerk

Oosterkerk

Oosterheemplein 320
2721 ND Zoetermeer
T (079) 593 78 08
W www.oosterkerkzm.nl

Over ons

De Oosterkerk is een hervormde wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) in de wijk Oosterheem. De PGZ is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het geloof in Jezus als Heer en het volgen van Hem bindt en bezielt ons. Dit geloof willen we uitdragen en doorgeven aan volgende generaties en uitdragen aan hen die hiermee niet bekend zijn.
  • Christenen bieden wij een plek om God en elkaar te ontmoeten en te dienen;
  • Zoekers bieden we een plaats om het christelijk geloof te leren kennen;
  • Met christenen en niet-christenen willen we zoeken naar het goede voor onze wijk en voor de mensen die er wonen.

In alles: aanspreekbaar, bewogen, betrouwbaar, respectvol en gastvrij.
U bent van harte welkom in onze kerkdiensten op zondag of bij onze andere activiteiten. Heeft u vragen of wilt u contact met iemand van onze gemeente, mailt u dan naar onze scriba.

ds. P. Baas


Predikant
ds. P. Baas

Scriba
Marten Heikoop
T 06 4033 8226
E Mail mij

Kerkelijk werker
Cocky van Dorp
T 06 247 353 83
E Mail mij

Kostersgroep
André Pelle
E Mail mij