Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Kopij en berichten voor de krant van september kunt u insturen op woensdag 7 augustus.
Via: E redactie Kerk in Zoetermeer.
Het septembernummer verschijnt op woensdag 28 augustus 2024.

Gemeentenieuws

Kopij voor het Gemeentenieuws graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente
Gemeentenieuws Zoetermeer-Zuid
Gemeentenieuws Oosterkerk
Gemeentenieuws Ichthuskerk

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.