Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Kopij voor het juli-augustusnummer 1 juli t/m 31 augustus insturen woensdag 9 juni via:
E redactie Kerk in Zoetermeer.
Het nummer verschijnt op woensdag 30 juni.

Gemeentenieuws

Kopij voor het Gemeentenieuws graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente
Gemeentenieuws Pelgrimskerk
Gemeentenieuws De Oase
Gemeentenieuws De Regenboog
Gemeentenieuws Oosterkerk
Gemeentenieuws Ichthuskerk

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.