Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

juli

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Dinsdag 16 juli
Romeinen 15:1-7,13
Wij moeten niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.

Woensdag 17 juli
1 Korintiërs 12:31-13:13
Paulus schreef: Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Donderdag 18 juli
Jesaja 43:1-4a
Dit zegt de Heer, die jou schiep: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

Vrijdag 19 juli
Lucas 9:18-24
Jezus zegt: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.

Zaterdag 20 juli
Sirach 2:1-11
Als je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Houd het rechte spoor en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los.

Zondag 21 juli
Lucas 10:38-42
Jezus zei tegen Marta: Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk.

Maandag 22 juli
Psalm 9
Wie uw naam kent, Heer, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken.

Agenda

Woensdag 17-07-2019
Lunchpauzeconcerten -  Ronald de Jong
Oude Kerk
Zondag 21-07-2019
Taizé-jongerenreis 2019
De Regenboog
Woensdag 24-07-2019
Balij-Emmaüswandelingen
Balijbos
Woensdag 31-07-2019
Balijwandelingen in de zomer
Balijbos
Zaterdag 03-08-2019
Live carillonconcerten
Oude Kerk
Zondag 04-08-2019
Vesper ‘Rondom het lied’
De Oase
Lees meer >>>