Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

oktober

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.UITGELICHTZondag 24-10-2021
mystiekTaizévieringen
De Wijngaard
Zondag 24-10-2021
muziekBevestiging LLZ-predikant
Ichthuskerk
Maandag 25-10-2021
leerhuisLeerhuis Oude Kerk
De Herberg Oude Kerk
Maandag 25-10-2021
leerhuisDe onbekende Tolstoj
Adventskerk
Maandag 25-10-2021
mystiek‘Druppels om te delen’
Halte 2717
Dinsdag 26-10-2021
gespreksgroepenSamen leren 
De Regenboog
Lees meer >>>