Kerkdiensten
Zondag 28 juli
klokje 10.00 uur 
ds. E. Westrik, Boskoop

Zondag 4 augustus
klokje 10.00 uur 
ds. J. de Jong, Gouda

Zondag 11 augustus
klokje 10.00 uur 
mw.ds. A.A. Bosma, ’s-Gravenhage

Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk

Oude Kerk

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
T (079) 316 39 09
W www.oudekerkgemeente.nl

Waar wij voor staan...

Wij geloven, dat God de Vader ons gemaakt heeft en dat de Vader zijn Zoon, Jezus Christus, gezonden heeft als Verlosser. Wij belijden dat Jezus Heer is. Wij geloven dat de Vader en de Zoon bij ons zijn in de geheime aanwezigheid van de Heilige Geest. De Geest wekt ons op tot geloof en nieuw leven door Gods Woord, de Doop en het Avondmaal.

De Oude Kerk Gemeente staat in de lange traditie van het christelijk geloof. Daarmee is zij oud en jong tegelijk. Oud vanwege het deel zijn van de Kerk van de eeuwen, en jong vanwege het bewust hoog houden van Jezus’ Naam in deze tijd.

De wijkgemeente Oude Kerk heet zo vanwege het kerkgebouw, dat het oudste is van Zoetermeer. Wij maken deel uit van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Onze wortels liggen in de Hervormde Kerk. Wij noemen ons ‘confessioneel’, dat betekent dat wij de belijdenis, dat Jezus Heer is, in onze verkondiging en in ons dienend en missionair bezig zijn in praktijk willen brengen. 

ds. Ard van den Berg

Ambulant predikant:
ds. Ard van den Berg


Marja van den Boomgaard

Pastoraal contactpersoon:
Marja van den Boomgaard
T 06 225 126 09
E Mail mij

Achterwacht:
Plony Ripmeester
T (079) 331 04 19
E Mail mij

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T (079) 361 03 18
E Mail mij

Beheer gebouwen:
W oudekerkgemeente.nl