Kerkdiensten

Zondag 28 juli
klokje 10.00 uur
ds. E. van der Wolf-Kox

Zondag 4 augustus
klokje 10.00 uur
ds. J.T. van der Wolf

Zondag 11 augustus
klokje 10.00 uur
ds. E. van der Wolf-Kox

Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid

PWZZ

Kerkelijk Centrum De Regenboog
Nathaliegang 263, 2719 CR Zoetermeer
T
(079) 362 87 03
W
 www.pwzz.nl

De Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid is in 2021 gevormd door het samengaan van de geloofsgemeenschappen van De Regenboog (Rokkeveen), De Oase (Meerzicht) en de Pelgrimskerk (Dorp). De gemeente komt samen rondom het Evangelie van Jezus Christus en wil een levend teken zijn van geloof, hoop en liefde in woord en daad. Dit doen we door het Evangelie te delen met hen die zoeken naar zin en betekenis voor hun eigen leven en door het bieden van hulp en aandacht aan mensen die kwetsbaar zijn. In vieringen en bijeenkomsten willen we ons geloof belijden en verdiepen. Kernwoorden daarbij zijn:

1. Vieren 
Naast de zondagsvieringen die we nu hebben, willen we zoeken naar nieuwe wegen als het gaat om vieren en samen het geloof beleven. Muziek speelt daarbij een belangrijke rol.

2. Het geloofsgesprek
Door met elkaar in gesprek te gaan, willen we ons geloof verdiepen. Samen gaan we op zoek naar de betekenis van het christelijk geloof voor onszelf, voor onze geloofsgemeenschap en voor de samenleving. Uitgangspunt daarbij is de zoektocht naar en het contact met God, met Jezus Christus als voorbeeld en de Bijbel als inspiratiebron. 

3. Jeugd- en midden generatie 
We kiezen er bewust voor om de jeugd en jongeren en de generatie tot 45 jaar extra aandacht te geven door met hen in gesprek te gaan over de rol en betekenis van de kerk in hun leven.

4. Kerk naar buiten  
De kerk is geen doel op zichzelf; wij willen ons als gemeente inzetten voor de maatschappij waarin wij leven. 

Benieuwd geworden? 
U bent van harte welkom bij ons. 
Voor meer informatie, raadpleeg onze website: www.pwzz.nl 

Predikant:

ds. Jan van der Wolf
(079) 889 74 32
06 3863 6293 (ook whatsapp)
E
Mail mij
Beschikbaar ma. t/m vr.
ds. Jan van der Wolf
 
Predikant:
ds. Els van der Wolf-Kox 
T (079) 889 74 32
M 06 3863 6292 (ook whatsapp)
E Mail mij
Beschikbaar ma., di., do. en vr.
ds. Els van der Wolf-Kox

Scriba:
Frits von Meijenfeldt
E Mail mij 


Kerkelijk Centrum De Regenboog
Nathaliegang 263
2719 CR Zoetermeer
T (079) 362 87 03
Beheerder: Gerard Bettenhaussen
M 06 392 295 21
E Mail mij