Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Kerk in Zoetermeer verschijnt tien keer per jaar, met twee dubbelnummers in de zomermaanden.

Gemeentenieuws is daarin een katern met nieuws uit de wijken voor alle gemeenteleden.

Oplage: 3000 exemplaren
Frequentie: 1 x per maand, 10 x per jaar
Aantal pagina’s: 8 op tabloid-formaat

Verschijningsdata

Woensdag 4 september 2019
Woensdag 2 oktober 2019
Woensdag 6 november 2019
Woensdag 4 december 2019

Bekijk hier de jaarplanning >>>

Verschenen nummers

Agenda

Woensdag 17-07-2019
Lunchpauzeconcerten -  Ronald de Jong
Oude Kerk
Zondag 21-07-2019
Taizé-jongerenreis 2019
De Regenboog
Woensdag 24-07-2019
Balij-Emmaüswandelingen
Balijbos
Woensdag 31-07-2019
Balijwandelingen in de zomer
Balijbos
Zaterdag 03-08-2019
Live carillonconcerten
Oude Kerk
Zondag 04-08-2019
Vesper ‘Rondom het lied’
De Oase
Lees meer >>>