Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Kerk in Zoetermeer verschijnt tien keer per jaar, met twee dubbelnummers in de zomermaanden. De krant wordt verspreid onder gemeenteleden en breder bij allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties en openbare instellingen.

Gemeentenieuws is daarin een katern met nieuws uit de wijken voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Twee keer per jaar wordt ook een uitneembaar blad Gaandeweg mee bezorgd, met daarin het aanbod aan vormings- en toerustingsactiviteiten van de protestantse wijkgemeenten.
Deel I: september t/m januari Deel II: februari t/m juni >>>

Oplage: 3700 exemplaren
Frequentie: 1 x per maand, 10 x per jaar
Aantal pagina’s: 8 op tabloid-formaat

Verschijningsdata

Woensdag 4 november 2020
Woensdag 2 december 2020
Woensdag 6 januari 2021

Bekijk hier de Jaarplanning voor de kopij- en verschijningsdata >>>

Verschenen nummers

Adverteren in
Kerk in Zoetermeer?


Agenda

De Lunchpauzeconcerten Oude Kerk en de Regenboogconcerten dit najaar zijn helaas geannuleerd in verband met de anticorona-richtlijnen.

Maandag 26-10-2020
leerhuisLeerhuis: Orgaandonatie
De Herberg
Maandag 26-10-2020
gespreksgroepenOuderengesprekskring
Ichthuskerk
Maandag 26-10-2020
gespreksgroepenKrant op tafel
Adventskerk
Maandag 26-10-2020
maaltijdenDruppels om te delen
Piëzo
Woensdag 28-10-2020
maaltijdenGeloven in gesprek
Carry van Bruggenhove 25
Donderdag 29-10-2020
gespreksgroepenSamen leren: De zin van het leven
Gaat niet door
Lees meer >>>