Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Kerk in Zoetermeer verschijnt tien keer per jaar, met twee dubbelnummers in de zomermaanden.

Gemeentenieuws is daarin een katern met nieuws uit de wijken voor alle gemeenteleden.

Oplage: 3000 exemplaren
Frequentie: 1 x per maand, 10 x per jaar
Aantal pagina’s: 8 op tabloid-formaat

Verschijningsdata

Woensdag 5 februari 2020
Woensdag 4 maart 2020
Woensdag 1 april 2020
Woensdag 6 mei 2020
Woensdag 1 juli 2020
Woensdag 2 september 2020
Woensdag 30 september 2020
Woensdag 4 november 2020
Woensdag 2 december 2020
Woensdag 6 januari 2021

Bekijk hier de jaarplanning >>>

Verschenen nummers

Agenda

Woensdag 29-01-2020
Vacaredag in januari
Gaat niet door
Donderdag 30-01-2020
Cursus ‘Omgaan met verlies’
Pelgrimskerk
Zaterdag 01-02-2020
Leven in aandacht
Adventskerk
Maandag 03-02-2020
Filosofen over de Tien Geboden
Adventskerk
Woensdag 05-02-2020
Op de koffie met de Bijbel
De Kapelaan
Donderdag 06-02-2020
Start nieuwe Alpha-geloofscursus bij Perron
Oosterkerk
Lees meer >>>