NIEUW IN BUYTENWEGH

Een en al diaconaal hart in Kruispunt
INTERVIEW De naam ‘Kruispunt’ geeft meteen aan dat het nieuwe diaconaal centrum in de wijk Buytenwegh niet vanuit één kerk wordt georganiseerd. Al langere tijd was er een wens om vanuit de Zoetermeerse kerken zo’n centrum te realiseren. Nu is het een feit: de feestelijke opening was op dinsdag 2 april, de dag direct na Pasen.

Het realiseren van deze gastvrije plek in de wijk en vooral de diaconale hulp die wordt gegeven is mogelijk dankzij vrijwilligers uit onder meer de Rooms-Katholieke Nicolaasparochie, de Protestantse Gemeente Zoetermeer, Het Lichtbaken, Parousia en de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

‘Wij willen een ANWB zijn als het om diaconale hulp gaat’

Ik spreek met de enthousiaste voorzitter van het bestuur: René Bos, een diaken in hart en nieren. Hij is dan ook heel dankbaar dat dit centrum tot stand is gekomen. Een plek waar er geen drempel bij de deur is. Waar je wandelend, schoorvoetend, met rollator, rolstoel of op je rolschaatsen zo naar binnen kunt; de koffie en thee staan voor je klaar en wil je een praatje, ook goed. ‘Het is vooral een plek waar je je thuis mag voelen. Daar waar je thuis bent, kun je ook vertellen wat je op je hart hebt. Dat kunnen grote zorgen zijn of gewoon een tip om verder te kunnen.’
Kruispunt wil niet alleen een luisterend oor zijn en tips geven, maar vooral praktisch hulp bieden. ‘Zeker als de nood hoog is – en anno 2024 komt dit nogal eens voor, met name in een grote stad.‘ René haalt aan wat hij bij de opening noemde: ‘Wij willen een ANWB zijn als het om diaconale hulp gaat.’Kruispunt is een stichting. Daardoor kan het een fonds beheren waaruit de kosten van hulp aan mensen betaald kunnen worden. Er is een noodfonds gestart door vanuit de diaconale middelen van alle deelnemende kerken hier geld in te storten. Nu is de start realiteit en overal is bekend gemaakt dat je er om te beginnen op dinsdagmiddag welkom bent. Dan is Kruispunt in ieder geval al open, en er zijn meer initiatieven en plannen opgezet die nu hun uitwerking gaan krijgen.
De Gemeente Zoetermeer zal hier ook volop gebruik van maken en aangeven waar eventueel hulp vanuit dit centrum geboden kan worden. Maar het bestuur wacht niet af. Er is een WhatsApp-groep gestart om met elkaar af te stemmen hoe directe hulp geboden kan worden. René vertelt prachtige voorbeelden van daadwerkelijke hulp en ik ben stil van de acties die hier in alle stilte gebeuren. Wat een diaconie, denk ik.
Hij vertelt enthousiast verder over manieren en mogelijkheden van hulp bieden en het raakt hem ook dat de medewerkers allemaal zo’n diaconale instelling hebben. Geen moment ook wordt er over iets als kerkelijke identiteit gesproken. Niet bijvoorbeeld ‘Het Lichtbaken doet …’, nee, alle muren zijn weg. Het is een en al diaconaal hart wat daar bij Kruispunt spreekt.

W diaconaalcentrum.nl Bekijk ook de website, deze geeft veel informatie!

Marjolijn van der Haven-Verweij
KiZ-REDACTEUR

Foto: Wijkcoördinator Johan Roest, diaken Ronald van Berkel van de Nicolaasparochie, 
wethouder Bouke Velzen die de opening op 2 april 2024 verrichtte, en voorzitter René Bos van Diaconaal Centrum Zoetermeer ‘Kruispunt’ aan de César Franckrode.