KERK EN KUNST EN PINKSTERGEEST

Troost verbeeld
OPEN DEUREN Op Hemelvaartsdag 9 mei, zaterdag en zondag 11 en 12 mei en het Pinksterweekend 18 t/m 20 mei, van 13.00-17.00 uur, is er het Feest van de Geest! De tentoonstelling waarbij kerk, kunst en publiek elkaar ontmoeten. Beeldend kunstenaars exposeren kunst geïnspireerd door het thema Troost in een heel aantal kerkgebouwen, die hun deuren hiermee voor publiek en gesprek openzetten.

Troost is onlosmakelijk verbonden met het feest van Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest, die door Jezus Christus als ‘andere Trooster’ werd beloofd.
In 11 kerken in Zoetermeer en Benthuizen laten in totaal 27 kunstenaars een nieuw kunstwerk zien, dat troost verbeeldt. Daarbij exposeren zij ook eerder werk in de vorm van foto‘s, keramiek en schilderijen en de kerken zijn zes middagen lang gastvrij open. Deze editie van Kerk in Zoetermeer voor mei en juni verdiept zich in het rijke gegeven van troost. We vroegen vier kunstenaars, tevens medewerker van de krant, een voor hen veelzeggende verbeelding van troost uit eigen werk te kiezen en toe te lichten. Drie ervan staan hier en de vierde vindt u in de rubriek Jonggelovig.

In de culturele agenda op pagina 7 staat een overzicht van de kunstenaars per kerk­gebouw en de website www.feestvandegeestzoetermeer.nl geeft een kleurrijke indruk van het werk en de inspiratie van deelnemende kunstenaars en vertelt iets over de architectuur van de kerkgebouwen.

Foto van veertje: “Wanneer er een veertje voor je neus naar beneden dwarrelt, betekent dat voor mij dat iemand van boven aan je denkt. Een familielid of een goede vriend of vriendin. Dan sta je stil bij diegene en dat geeft troost bij de verwerking van het gemis van de persoon die je verloren hebt. De voetstap erachter symboliseert dat je moet doorgaan en dat het leven verder gaat ondanks het verlies. De zonsondergang zegt hetzelfde: er komt weer een nieuwe dag, deze dag is weer voorbij. Nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen.” Leonie Vreeswijk-Feith


“Job staat hier getekend als een Zadkine-achtige figuur, een lijdende gestalte met veel kleuren: rood voor lijden, paars voor rouw, groen voor hoop en goud voor beproeving, de zwarte as met vurige sintels als symbolen van leven en dood. Je ziet ook andere gestalten uit het verhaal, die verschillend reageren op het leed van Job: zich afkeren, in ontzetting zwijgen, op hem inpraten met echte of valse troost. Beslissend is dat God Jobs opstandigheid niet afwijst, al legt Hij ook geen enkele verklaring of verantwoording af voor het lot dat Job treft. Hij troost hem met een nieuw begin.” Theo Poot


“Op 10 januari 2010 veegde mijn vader de stoep waar een dik pak sneeuw op lag. Met de bezem in zijn handen is hij omgevallen en gestorven aan een hartaanval. Naast het intense verdriet was daar de grote verwondering: ‘Waar ben je dan?’ Niet lang daarna maakte ik deze tekening. Denkend aan de oude Griekse mythe over de rivier de Styx met het bootje dat overledenen overzet naar het dodenrijk. Het verbeeldt mijn zoektocht naar het grote mysterie van de dood en het merkwaardige is dat mijn vader ineens overal aan­wezig was. Dat is een grote troost voor mij geweest.” Peter van Holten