Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

september

augustus

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Zaterdag 22 september
Fil 4:4-7
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

Zondag 23 september
Mc 9:30-37
Jezus zegt: Wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.

Maandag 24 september
Lc 12:22-32
Jezus zei tot zijn leerlingen: Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk van God willen schenken.

Dinsdag 25 september
Gal 1:11-24
Paulus schreef: Ik verzeker u dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht – ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard.

Woensdag 26 september
Js 11:1-9
Uit de profeet Jesaja: Niemand zal kwaad doen, niemand zal onheil stichten. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Donderdag 27 september
1 Tim 1:12-17
Paulus schreef: Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen.

Vrijdag 28 september
Ps 69:30-37
Wie God zoeken, hun hart zal opleven. Want de Heer hoort de armen.

Zaterdag 29 september
Js 42:1-7
De Heer zei tot zijn dienaar: In gerechtigheid heb ik jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en ik maak je tot een licht voor alle volken.

Zondag 30 september
Mc 9:38-48
Jezus zegt: Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.


Is op zoek naar:
ENTHOUSIASTE REDACTEUREN


Agenda

Zaterdag 22-09-2018
Gebedsweek voor de Vrede van Christus
De Oase
Maandag 24-09-2018
De krant op tafel
Adventskerk
Maandag 24-09-2018
Leerhuis Oude Kerk: Over de erfzonde
Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Maandag 24-09-2018
Nieuw: Gesprek over levensvragen
Halte 2717
Dinsdag 25-09-2018
High Tea
Ichthuskerk
Woensdag 26-09-2018
Bijbellezen – Close reading
De Regenboog
Lees meer >>>