Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

november

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Vrijdag 16 november
Ef 1:1-10
In Christus zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij zijn rijke genade.

Zaterdag 17 november
Lc 4:42-44
Jezus zei: Ik moet het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden.

Zondag 18 november
Mc 13:24-32
Jezus zegt: Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Maandag 19 november
Js 61:10-11
Ik vind grote vreugde in de Heer, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan.

Dinsdag 20 november
Mt 9:9-13
Jezus zag bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: “Volg mij.” Hij stond op en volgde hem.

Woensdag 21 november
Ef 6:18-20
Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor heel Gods volk.

Donderdag 22 november
Joh 6:35-40
Jezus zei: Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft.

Vrijdag 23 november
Heb 1:1-14
Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon.

Zaterdag 24 november
Zach 8:16-23
Hier moeten jullie je aan houden: Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken.

Zondag 25 november
Joh 18:33-37
Jezus zei tot Pilatus: Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.

Maandag 26 november
Hos 11:1-9
De Heer zegt: Toen mijn volk nog een kind was, had ik het lief. Zacht leidde ik hen, aan koorden van liefde trok ik hen mee.

Dinsdag 27 november
Da 3:51-90 (A:65-67)
Al wie nederig is en God vereert, prijs de Heer, bezing hem in eeuwigheid. Eeuwig duurt zijn erbarmen.

Woensdag 28 november
Ex 20:1-21
God sprak: Ik ben de Heer, uw God, die u uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden.

Donderdag 29 november
Heb 13:17-25
Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen.

Vrijdag 30 november
Ps 19
De wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. De bevelen van de Heer zijn eenduidig: vreugde voor het hart.

Zaterdag 1 december
1 Pe 3:8-12
Petrus schreef: Vergeld geen kwaad met kwaad. Streef voortdurend vrede na.


Is op zoek naar:
ENTHOUSIASTE REDACTEUREN


Agenda

Vrijdag 16-11-2018
William Byrd Ensemble zingt in Oude Kerk
Oude Kerk
Vrijdag 16-11-2018
Sirkelslag Kids
De Oase
Zaterdag 17-11-2018
Orgelconcerten
Oude Kerk
Zaterdag 17-11-2018
Het Lied van de hemel en de aarde
Adventskerk
Zondag 18-11-2018
Vrouwenviering
Ichthuskerk
Lees meer >>>