Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

juli

juni

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Zaterdag 21 juli
Kol 1:15-20
In Christus heeft God in heel zijn volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen.

Zondag 22 juli
Mc 6:30-44
Jezus en zijn leerlingen voeren naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Uit alle steden haastten de mensen zich naar die plaats en kwamen er eerder aan dan zij. Toen Jezus de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder.

Maandag 23 juli
Ps 18
De Heer gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.

Dinsdag 24 juli
Luc 9:46-48
Jezus zegt: Wie een kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft.

Woensdag 25 juli
Jak 1:12-18
Jakobus schreef: Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Hij zal als lauwerkrans het leven ontvangen, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

Donderdag 26 juli
Ef 5:8-14
U bent licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.

Vrijdag 27 juli
Sir 28:2-7
Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.

Zaterdag 28 juli
Fil 4:4-7
Paulus schreef: Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

Zondag 29 juli
Joh 6:1-15
Na de broodvermenigvuldiging zeiden de mensen over Jezus: “Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.” Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.


Is op zoek naar:
ENTHOUSIASTE REDACTEUREN


Agenda

Zaterdag 21-07-2018
Zoetermeerse Zomerloop

Tramhalte Palenstein
Maandag 23-07-2018
In gesprek met Jacobus
De Oase
Woensdag 25-07-2018
Rondom de Bron
De Oase
Woensdag 25-07-2018
Bidden met de benen
Balijbos
Zaterdag 28-07-2018
Zoetermeerse Zomerloop
Tramhalte Buytenwegh
Zaterdag 04-08-2018
Zoetermeerse Zomerloop
Oosterkerk
Lees meer >>>