Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

januari

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Dinsdag 22 januari
1 Petrus 1:22-25
Petrus schreef: Heb elkaar onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart.

Woensdag 23 januari
1 Johannes 3:1-3
Wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.

Donderdag 24 januari
Wijsheid 3:1-9
Wie op God vertrouwen zullen de waarheid kennen, en wie trouw zijn zullen in liefde met hem verkeren.

Vrijdag 25 januari
Handelingen 9:1-19
Toen Paulus Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Een stem zei tegen hem: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?” Hij vroeg: “Wie bent u, Heer?” Het antwoord was: “Ik ben Jezus, die jij vervolgt.”

Zaterdag 26 januari
Psalm 147
Hoe goed is het te zingen voor onze God, hem onze lof te brengen. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.

Zondag 27 januari
Lucas 4:14-21
Jezus las de woorden van de profeet Jesaja: De Geest van de Heer rust op mij. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven.

Maandag 28 januari
Jeremia 31:15-20
De Heer zegt: Is mijn volk niet mijn geliefde zoon? Telkens als ik over hem spreek raak ik diep bewogen. Ik móet mij over hem ontfermen.

Dinsdag 29 januari
Daniël 2:19-23
Daniël zei: Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij onthult diepe, verborgen dingen, en het licht woont bij hem.

Woensdag 30 januari
Johannes 14:1-12
Jezus zei: Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.

Donderdag 31 januari
Psalm 89:1-30
Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. Uw liefde houdt eeuwig stand, uw trouw hebt u in de hemel gevestigd.

Agenda

Woensdag 23-01-2019
Contextueel bijbellezen
De Regenboog
Woensdag 23-01-2019
Week van Gebed voor de éénheid van christenen
Ichthuskerk
Donderdag 24-01-2019
De Bovenkamer
Pelgrimskerk
Donderdag 24-01-2019
Alpha-cursus
De Kapelaan
Lees meer >>>