Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Agenda deze maand

19-12-2017
Meditatie en gebed

06-01-2018
Weg van de wijzen

Lees meer >>>