Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Contact

Hoofd- en eindredactie
Marieke van der Giessen-van Velzen
redactie@kerkinzoetermeer.nl

Redactie
Els Alebregtse, Tirza Benders, Jan Blankespoor, Mieke Brak, Aafke Halma, Jan Peter Leenman, Fien Meiresonne, Arie Vooijs en Joke Westerhof

Kerkelijk Bureau
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur
Frans Halsstraat 3, 2712 JS Zoetermeer
Tijdens Herfstvakantie 16-20 oktober gesloten

T (079) 316 82 56
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl