Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Op woensdag 28 februari zal het maartnummer verschijnen: kopij over 1 t/m 31 maart graag insturen uiterlijk woensdag 7 februari. (eventuele wijzigingen kunnen doorgegeven worden t/m 14 februari) via:
E redactie Kerk in Zoetermeer

Gemeentenieuws

Voor het katern Gemeentenieuws de kopij over 1 t/m 31 maart (Pasen 1 en 2 april mag er alvast bij) graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oudekerkgemeente, uiterlijk maandag 5 februari vóór 18.00 uur
Gemeentenieuws Pelgrimskerk, uiterlijk dinsdagmorgen 6 februari
Gemeentenieuws De Oase, voor dinsdagavond 6 februari
Gemeentenieuws De Regenboog, uiterlijk maandag 5 februari
Gemeentenieuws Oosterkerk, uiterlijk maandag 5 februari
Gemeentenieuws Ichthuskerk, uiterlijk maandagavond 5 februari

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.