Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Op woensdag 29 november zal het decembernummer verschijnen: kopij over 3 t/m 31 januari graag insturen uiterlijk woensdag 13 december (eventuele wijzigingen kunnen doorgegeven worden t/m 20 december) via: E redactie Kerk in Zoetermeer

Gemeentenieuws

Voor het katern Gemeentenieuws de kopij over 3 t/m 31 januari graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oudekerkgemeente, uiterlijk maandag 11 december vóór 18.00 uur
Gemeentenieuws Pelgrimskerk, uiterlijk dinsdagmorgen 12 december
Gemeentenieuws De Oase, voor dinsdagavond 12 december
Gemeentenieuws De Regenboog, uiterlijk maandag 11 december
Gemeentenieuws Oosterkerk, uiterlijk maandag 11 december
Gemeentenieuws Ichthuskerk, uiterlijk maandagavond 11 december

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.