Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Het oktobernummer verschijnt op woensdag 26 september. Kopij over 28 september t/m 31 oktober (let op: voor vijf weken) insturen woensdag 5 september. Advertenties, wijzigingen en aanvullingen kunnen doorgegeven worden tot woensdag 12 september via: E redactie Kerk in Zoetermeer

Gemeentenieuws

Voor het katern Gemeentenieuws de kopij over 28 september t/m 31 oktober (let op: voor vijf weken) sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente, uiterlijk maandag 3 september vóór 18.00 uur
Gemeentenieuws Pelgrimskerk, uiterlijk dinsdagmorgen 4 september
Gemeentenieuws De Oase, voor dinsdagavond 4 september
Gemeentenieuws De Regenboog, uiterlijk maandag 3 september
Gemeentenieuws Oosterkerk, uiterlijk maandag 3 september
Gemeentenieuws Ichthuskerk, uiterlijk maandagavond 3 september

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.