Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Het septembernummer verschijnt op woensdag 29 augustus. Kopij over 31 augustus t/m 28 september graag insturen woensdag 8 augustus. Advertenties, wijzigingen en aanvullingen kunnen doorgegeven worden tot woensdag 15 augustus via: E redactie Kerk in Zoetermeer

Gemeentenieuws

Voor het katern Gemeentenieuws de kopij over 31 augustus t/m 28 september graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente, uiterlijk maandag 6 augustus vóór 18.00 uur
Gemeentenieuws Pelgrimskerk, uiterlijk dinsdagmorgen 7 augustus
Gemeentenieuws De Oase, voor dinsdagavond 7 augustus
Gemeentenieuws De Regenboog, uiterlijk maandag 6 augustus
Gemeentenieuws Oosterkerk, uiterlijk maandag 6 augustus
Gemeentenieuws Ichthuskerk, uiterlijk maandagavond 6 augustus

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.