Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Het decembernummer verschijnt op woensdag 28 november. Berichten over 1 december t/m 11 januari (Let op: voor 6 weken) kunt u insturen tot woensdag 7 november. Advertenties, wijzigingen en aanvullingen kunnen doorgegeven worden tot uiterlijk 14 november via: E redactie Kerk in Zoetermeer

Gemeentenieuws

Voor het katern Gemeentenieuws de kopij over 1 december t/m 11 januari (let op: voor zes weken) sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente, uiterlijk maandag 5 november vóór 18.00 uur
Gemeentenieuws Pelgrimskerk, uiterlijk dinsdagmorgen 6 november
Gemeentenieuws De Oase, voor dinsdagavond 6 november
Gemeentenieuws De Regenboog, uiterlijk maandag 5 november
Gemeentenieuws Oosterkerk, uiterlijk maandag 5 november
Gemeentenieuws Ichthuskerk, uiterlijk maandagavond 5 november

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.