Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Het aprilnummer zal verschijnen op woensdag 3 april. Berichten over de periode van 5 april t/m 3 mei insturen woensdag 13 maart via: E redactie Kerk in Zoetermeer.

Gemeentenieuws

Voor het katern Gemeentenieuws wijkberichten over de periode van 5 april t/m 3 mei sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente, uiterlijk woensdag 13 maart
Gemeentenieuws Pelgrimskerk, uiterlijk woensdag 13 maart
Gemeentenieuws De Oase, uiterlijk woensdag 13 maart
Gemeentenieuws De Regenboog, uiterlijk woensdag 13 maart
Gemeentenieuws Oosterkerk, uiterlijk woensdag 13 maart
Gemeentenieuws Ichthuskerk, uiterlijk woensdag 13 maart

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.