Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Op woensdag 2 mei zal het mei-juninummer verschijnen:
Berichten en kopij over 2 mei t/m 27 juni (let op: voor acht weken) graag insturen uiterlijk woensdag 11 april. (eventuele wijzigingen kunnen doorgegeven worden t/m 18 april) via:
E redactie Kerk in Zoetermeer

Gemeentenieuws

Voor het katern Gemeentenieuws de kopij over 2 mei t/m 27 juni (let op: voor acht weken) graag sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente, uiterlijk maandag 9 april vóór 18.00 uur
Gemeentenieuws Pelgrimskerk, uiterlijk dinsdagmorgen 10 april
Gemeentenieuws De Oase, voor dinsdagavond 10 april
Gemeentenieuws De Regenboog, uiterlijk maandag 9 april
Gemeentenieuws Oosterkerk, uiterlijk maandag 9 april
Gemeentenieuws Ichthuskerk, uiterlijk maandagavond 9 april

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.