Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kopij inleveren


Kerk in Zoetermeer

Het februarinummer zal verschijnen op woensdag 6 februari. Berichten over 8 februari t/m 8 maart kunt u insturen tot woensdag 16 januari via: E redactie Kerk in Zoetermeer.

Gemeentenieuws

Voor het katern Gemeentenieuws wijkberichten over de periode van 8 februari t/m 8 maart sturen naar onderstaande e-mailadressen:
Gemeentenieuws Oude Kerk Gemeente, uiterlijk woensdag 16 januari
Gemeentenieuws Pelgrimskerk, uiterlijk woensdag 16 januari
Gemeentenieuws De Oase, uiterlijk woensdag 16 januari
Gemeentenieuws De Regenboog, uiterlijk woensdag 16 januari
Gemeentenieuws Oosterkerk, uiterlijk woensdag 16 januari
Gemeentenieuws Ichthuskerk, uiterlijk woensdag 16 januari

De redactie is verantwoordelijk voor selectie en bewerking.