Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Abonnement

Ook Kerk in Zoetermeer ontvangen of een los nummer opvragen?
Stuur dan een mail naar redactie@kerkinzoetermeer.nl of neem contact op met het Kerkelijk Bureau: (079) 316 82 56.

Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage van € 20,- gevraagd.
Bijdragen en giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL67 FVLB 0699768160 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer o.v.v. ‘Kerk in Zoetermeer’.