Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Abonnement

Ook Kerk in Zoetermeer ontvangen of een los nummer opvragen?
Stuur dan een mail naar info@kerkinzoetermeer.nl of neem contact op met het Kerkelijk Bureau: (079) 316 82 56.

Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd: richtbedrag € 22,-.
Bijdragen en giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad.