Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.
Kerk in Zoetermeer verschijnt tien keer per jaar, met twee dubbelnummers in de zomermaanden.

Gemeentenieuws is daarin een katern met nieuws uit de wijken voor alle gemeenteleden.

Oplage: 3000 exemplaren
Frequentie: 1 x per maand, 10 x per jaar
Aantal pagina’s: 8 op tabloid-formaatAgenda

Woensdag 23-01-2019
Contextueel bijbellezen
De Regenboog
Woensdag 23-01-2019
Week van Gebed voor de éénheid van christenen
Ichthuskerk
Donderdag 24-01-2019
De Bovenkamer
Pelgrimskerk
Donderdag 24-01-2019
Alpha-cursus
De Kapelaan
Lees meer >>>