Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerkdiensten

Zondag 16 mei
klokje 10.00 uur: Online
Mw. P. Vossegat-de Bruin

Zondag 23 mei
Eerste Pinksterdag
klokje 10.00 uur: Online
Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder

Zondag 30 mei
klokje 10.00 uur: Online
Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder

Protestantse gemeenschap rondom De Regenboog

De Regenboog

Nathaliegang 263
2719 CR Zoetermeer
T (079) 362 87 03
W www.pgzoetermeer.nl/regenboog

Over ons

De Protestantse wijkgemeente De Regenboog is een kerkelijke gemeente die, samen met de wijkgemeenten De Oase, Noord, Oosterkerk, Oude Kerk en Pelgrimskerk, deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Wij beschikken over een modern en multifunctioneel kerkelijk centrum 'De Regenboog' aan de Nathaliegang 263 in Zoetermeer. In 2002 zijn de toenmalige Hervormde en Gereformeerde wijkgemeenten in Rokkeveen samengegaan. Sinds 1 april 2019 vormen we samen met twee andere geloofssgemeenschappen één bestuurlijke wijkgemeente: POR – Pelgrimskerk-Oase-Regenboog.


pastor Sjon Donkers


Pastor
drs. Sandra Hermanus-Schröder (proponent)
M 06-215 258 68 (wel bellen en sms, geen whatsapp)
E Mail mij
Werkdagen woensdag en vrijdag

Kerkelijk werker
pastor Sjon Donkers
T (079) 361 90 32
M 06 20 39 60 23
E Mail mij
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Scriba
Frits von Meijenfeldt
E Mail mij