Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerkdiensten

Zondag 28 november
Eerste Adventszondag
klokje 10.00 uur:
Zie onder Pelgrimskerk

Protestantse gemeenschap rondom De Regenboog

De Regenboog

Nathaliegang 263
2719 CR Zoetermeer
T (079) 362 87 03
W www.pgzoetermeer.nl/regenboog

Over ons

De Protestantse wijkgemeente De Regenboog is een kerkelijke gemeente die, samen met de wijkgemeenten De Oase, Noord, Oosterkerk, Oude Kerk en Pelgrimskerk, deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Wij beschikken over een modern en multifunctioneel kerkelijk centrum 'De Regenboog' aan de Nathaliegang 263 in Zoetermeer. In 2002 zijn de toenmalige Hervormde en Gereformeerde wijkgemeenten in Rokkeveen samengegaan. Sinds 1 april 2019 vormen we samen met twee andere geloofssgemeenschappen één bestuurlijke wijkgemeente: POR – Pelgrimskerk-Oase-Regenboog.


Wil Bettenhaussen-Baak


Wil Bettenhaussen-Baak (waarneming pastoraat)
T (079) 361 33 65
M 06 1716 2619
E Mail mij

Pastor
drs. Sandra Hermanus-Schröder (proponent)
M 06-215 258 68 (wel bellen en sms, geen whatsapp)
E Mail mij
Werkdagen woensdag en vrijdag

Scriba
Frits von Meijenfeldt
E Mail mij