Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerkdiensten

Zondag 28 november
Eerste Adventszondag
klokje 10.00 uur:
Zie onder Pelgrimskerk

Protestantse gemeenschap rondom De Oase

De Oase

Kerkenbos 8
2715 RP Zoetermeer
T (079) 351 67 28
W www.pgzoetermeer.nl/oase

Over ons

De Oase vormt samen met de Pelgrimskerk (Dorp) en De Regenboog (Rokkeveen) de protestantse wijkgemeente Pelgrimskerk-Oase-Regenboog (POR). We maken deel uit van de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) en geven in de wijk Meerzicht gestalte aan de kerk van Jezus Christus. Wij willen een geloofsgemeenschap zijn, waarbinnen een ieder, lid of niet-lid, ruimte wordt geboden om zijn of haar eigen plaats te ontdekken:
  • in de relatie met God
  • in de gemeenschap van de kerk en
  • in de dienst aan de samenleving
De gemeente biedt in haar kerkdiensten en activiteiten de gelegenheid:
  • om het heil dat God ons geeft gezamenlijk te vieren
  • om eigen geloof en geloofsbeleving met anderen te delen
  • en om zich samen met anderen in te zetten voor onderlinge gemeenschap en dienst aan de samenleving
De Oase-gemeente zoekt de samenwerking met andere gelovigen. Het is in deze verbondenheid dat er een convenant gesloten is met de katholieke Genesarethkerk, ook in de wijk Meerzicht. Een aantal keer per jaar vieren wij een gezamenlijke oecumenische dienst.


ds. Marjan Zebregs


Ambulant Predikant
ds. Marjan Zebregs
E Mail mij
Werkdag: Dinsdag

Scriba:
Frits von Meijenfeldt
E Mail mij

Coördinator kosters:
Taco Slagter
T (079) 321 36 59

Zaalreservering:
Eefke van den Broek
T 06 215 657 23
E Mail mij