Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

DOORGEVEN

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
TESTAMENT Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat, krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan de kerk, neem dan contact op met Gerrit Jorna, coördinator Inkomstenwerving van de Protestantse Gemeente Zoetermeer
T 06-2084 5376
E gerritjorna@gmail.com