Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

KERK ZIJN IN DE WIJK

Met levensvragen rond de tafel
Kerken leveren vaak een bijdrage aan het verbeteren van sociale cohesie in de wijk. Wijkgemeente Zoetermeer-Noord doet dat bijvoorbeeld met de activiteiten van Open Ichthus, maar vooral ook via de pioniersplek Halte 2717 in Buytenwegh. Daar is plaats voor ontmoeting en discussie met geregeld een goede buurtmaaltijd.

Daarbij heeft de kerk in de wijk ook andere partners nodig, en omgekeerd geldt hetzelfde. Zowel Halte als Piëzo willen kwetsbare mensen steunen. Piëzo richt zich vooral op taalontwikkeling en participatie, Halte op het geestelijk welzijn en het doorbreken van isolement. Halte 2717 kijkt naar mensen ongeacht hun geloofsovertuiging.
Piëzo merkt geregeld dat bij alle praktische en nuttige bijeenkomsten veel vragen rond zingeving leven. Zowel bij autochtone Zoetermeerders als voor mensen uit andere taal- en cultuurgebieden, die pas kort in ons midden zijn. Daar is Piëzo niet op ingesteld.

Veel kansen voor de core business van kerken

Daarom kijkt men graag naar de kerk in de wijk om hulp en ondersteuning in het bij elkaar brengen van mensen. Dat geeft de kans om levensvragen en levenservaringen, mooi of triest, met anderen te delen.

Kwetsbare mensen
Meestal gaat het om mensen die evenwicht in het leven missen en al snel drempels ervaren om daarover met anderen te kunnen of te durven praten. Uiteraard wordt er als dat nodig is doorverwezen naar professionele hulpverleners, maar omdat gesprekken over zingeving nu eenmaal behoren tot de core business van kerken, liggen hier veel kansen.
Na een pilot van drie bijeenkomsten eind vorig jaar, spelen Piëzo en Halte 2717 dit jaar in op een duidelijke behoefte met opnieuw een serie gesprekken rond het thema ‘Kijk ... over levensvragen’.

Op het spoor
Als gevolg van deze activiteiten zien we meer aanloop naar Halte 2717 komen voor verder gesprek en contact. Daarvoor zijn ook weer vrijwilligers nodig met een luisterend oor die gevoel hebben voor zulke contacten.
Maar ook u als lezer(es) van dit bericht, ontmoet misschien wel mensen in uw directe omgeving voor wie dit soort bijeenkomsten een gewaardeerde activiteit zouden kunnen zijn. Zet hen dan op het spoor van Halte 2717 en van
Piëzo. Daar is behoefte aan!

Fien Meiresonne


Foto’s: Leonie Vreeswijk-Feith

Specialiteit van de maand

IMPRESSIE Elke maand een goed gesprek over levensvragen, het kan bij Halte 2717. Het onderwerp ‘Kijk ... teleurstelling’ bracht op maandag 18 februari twaalf mensen bijeen van verschillende achtergrond, religie, geboorteland en leeftijd.
Op een speelse manier werden de tongen losgemaakt en allerlei voorbeelden over teleurstellende ervaringen en hoe daarmee om te gaan passeerden de revue. Vooral de taalproblemen zorgden voor discussie, maar ook hilariteit. Een Syrische vrouw legde uit waarom ze het Nederlands zo lastig vindt. Tegelijk vertelde een Nederlandse vrouw die Turks wil leren hoe moeilijk het Turks voor haar is. Dus ook (of juist?) een probleem schept een band.
Zo komt het gesprek ook op de mogelijkheid elkaar eens met iets in of om het huis te helpen. Piëzo merkt dat veel mensen met zingevingsvragen zitten en dan komen de kerken in beeld, want dat is hun specialiteit. Over religieuze grenzen heen kunnen mensen elkaar leren begrijpen, als ze naar elkaar luisteren.

Ook aanschuiven? Welkom!
25 maart Kijk, dat heeft me toen echt uit de put geholpen
15 april Kijk, dat zijn voor mij belangrijke dagen in het jaar
20 mei Kijk, dat wil ik graag doen deze zomer

13.00-14.30 uur, inloop vanaf 12.30 uur, gespreksleiding: Heleen de Lange en ds. Rein Algera; georganiseerd door Piëzo en Halte 2717 in ‘de ComPositie’, Caesar Franckrode 62-64 W www.Halte2717.nl