Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Leven van genade

Je geloof handen en voeten geven, hoe doe je dat?
VISIENOTA Onder het motto ‘Van U is de toekomst’ starten we deze maand het nieuwe kerkelijke seizoen. De bewaarbijlage Gaandeweg met de activiteiten het komende halfjaar kreeg dit thema en ook de Zoetermeerse wijkgemeenten gaan ermee aan de slag. Het is de titel van de laatste visienota van de Protestantse Kerk. De ondertitel maakt het praktisch: ‘Ontvankelijk en waakzaam leven’, met ‘genade als grondtoon’.  

In de visienota ‘Van U is de toekomst’ wordt gefocust op het begrip ‘genade’. 
Genade bevrijdt – genade is vergeving
Genade corrigeert – het is een geschenk van God en geen gevolg van je daden (dus denk niet aan zelfredzaamheid en zelfgenoegzaamheid)
Genade volstaat – confronteert en geeft perspectief om ermee om te gaan
Genade motiveert – zet je in beweging, schenkt vrijheid en vreugde
Genade ontspant – geeft geloofsvertrouwen
De centrale vraag is: Hoe verandert genade mensen, hoe zet genade in beweging? De nota splitst die vraag in vier deelthema’s, met een aantal bijbehorende vragen. 

1.    Een gemeenschap van Woord en Tafel
Welke rol speelt de Bijbel in je dagelijks leven? Hoe kun je Bijbellezen stimuleren en de gemeente? Wat helpt om de Bijbel te lezen en te verstaan? Wat betekent het vieren van het Avondmaal voor je? Wat is wezenlijk daaraan? 

2.    Als kinderen van één Vader
‘De Protestantse Kerk zoekt naar éénheid met kerken en christenen.’ Hoe ziet dat er bij jouw gemeente uit? Wat valt er van elkaar te leren? Is er contact met migrantenkerken? Hoe gaat het verder met de oecumene, is er nieuw elan? 

3.    Van U is het Koninkrijk
Het gaat hierbij om het geloof in het dagelijks leven. Wat helpt om je geloof handen en voeten te geven? Is kerk op zondag voldoende? Een leven lang leren geloven? Wat betekent geloven voor je op je werk, thuis, voor je levensstijl, koopgedrag, eetgedrag, vieren en dankbaarheid, tijd voor rust, inzet voor de buurt?

4.    Midden in het leven
Gods Geest gaat ons voor in deze wereld en de kerk staat midden in die wereld. Waar zien we de Geest aanwezig in de wereld om ons heen? Heeft je kerk een roeping in je directe omgeving? Met welke groepen mensen in je omgeving heb je contact als kerkgemeenschap en met welke niet? Hoe zouden die contacten kunnen groeien?

In dit septembernummer van Kerk in Zoetermeer focussen we op het derde deelthema. Het Koninkrijk van God is volgens Jezus al op deze aarde. Het geloof in Gods toekomst krijgt hier handen en voeten als we ‘leven van genade’. Hoe geven we dat vorm als we bidden: ‘Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede?’ en hoe werkt dat uit in ons dagelijks leven? 

• Jan Blankespoor

Thema-avond ‘Van U is de toekomst’
Lezing met gesprek over het jaarthema en de visienota ‘Van U is de toekomst’ van de Protestantse Kerk. Met classispredikant Julia van Rijn. Iedereen is welkom! 
23 september, 20.00 uur; locatie: De Regenboog, Nathaliegang 263; aanmelden T 06-2184 5948 / (079) 360-01 54 E hwvanzuilekom@hetnet.nl