Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

LEVENSGEBED

Dank u! – Sorry – Alstublieft
APP BIDDEN ONDERWEG In onze redactie­vergadering voor dit septembernummer spraken we over het bijbelse en theologische begrip ‘genade’. Dat kan snel zwaar en hoog gegrepen zijn. Hoe geef je het handen en voeten en een plek in je liturgie van alledag, zoals de PKN-nota ‘Van U is de toekomst’ ons voorstelt?

Onmiddellijk dacht ik aan wat mij sinds een half jaar vrijwel dagelijks wordt aangereikt in de app Bidden Onderweg en in het bijzonder aan het onderdeel Levensgebed. Daar wordt mij een weg gewezen die oefent in aandachtig en dankbaar leven. Het helpt mij om stil te staan bij in wie en wat ik geloof en hoe ik dat geloof handen en voeten kan geven.Bidden Onderweg is een initiatief van de jezuïeten, geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit, het gedachtegoed van de stichter van de orde, Ignatius van Loyola. Het richt zich op christenen van verschillende denominaties en kent ook veel protestantse deelnemers. Juist in coronatijd ontdekten velen de bijbehorende app. Deze biedt elke dag een nieuwe gebedspodcast aan. Dit is een combinatie van muziek, een bijbelgedeelte en vragen om over te mediteren en al biddend aandacht te geven. Het bleek voor mij een goede invulling van een dagelijks stiltemoment. Een mooie foto, bijzondere muziek, het luisteren naar een bijbelgedeelte met daarbij soms verrassende vragen die je helpen het gehoorde te verbinden met het eigen leven op dat moment. Tien minuten even stil staan en stil zijn voor en met God.
De app liet mij ook kennismaken met wat gezien wordt als de meest kenmerkende vorm van ignatiaans gebed: het levensgebed. Andere namen ervoor zijn aandachts- of bewustzijnsonderzoek of reflectie, maar de benaming levensgebed is beter. Het gaat om meer dan onderzoek, het gaat om gebed.
Het eerste en belangrijkste onderdeel van het levens­gebed is: ‘Dank u!’ Je kijkt terug naar wat deze dag je troost, vreugde, ruimte, rust, kracht en moed gaf. Neem daar de tijd voor. Dat wat je troostte zegt iets over waar en hoe je God hebt ervaren. Daar dank je God voor.
Pas daarna is het zinvol om ‘Sorry’ te zeggen. Waar ging het niet goed, waar heb je spijt van en wat wil je anders doen? Dat maakt de weg vrij naar het derde deel van het levensgebed. Er is ruimte gekomen voor een blik vooruit, voor goede voor­nemens, voor alstublieft, dit ga ik anders doen.
Ooit leerde ik bij mijn pastorale opleiding dat het goed is je gebed te beginnen met te danken. 
Bidden Onderweg bepaalde mij via het levensgebed er weer bij hoe belangrijk en waardevol dat begin is. Vijf minuten levensgebed voor het slapen gaan helpt je om je aandacht te richten op God, bepaalt je bij wat je die dag gegeven werd en oefent je om aandachtig en dankbaar te leven, 
om te weten van genade.

• Joke Westerhof