Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

GROEIENDE GEMEENTE

Nieuw vuur in Het Noorderlicht
INTERVIEW Het Noorderlicht in Rotterdam-Blijdorp wordt vaak genoemd als een voorbeeld bij uitstek van een gemeente met veel groeipotentie, waar elders kerken krimpen. De Zoetermeerse Piet Boudeling (60) werd nog niet zo lang geleden lid van deze gemeente, die als thuisbasis de Prinsekerk heeft. Benieuwd naar zijn ervaringen had Kerk in Zoetermeer een gesprek met hem. Wat is het geheim?

Wat trok je aan om lid te worden van Het Noorderlicht?
‘Wat mij vooral aantrok was het sterke en breed gedragen missionaire karakter van deze gemeente. Het Noorderlicht is begonnen in 2012 met zo’n twintig mensen. In acht jaar tijd is de gemeente gegroeid tot vierhonderd leden. In 2017 kwam er een tweede locatie bij: Noorderlicht Hillegersberg-Schiebroek en in 2020 een derde: Noorderlicht Charlois. 
Het missionaire karakter vind je in twee soorten. Er is een diaconale poot met veel naar buiten gerichte activiteiten: een fietsenreparatiedienst, voedselbank, kringloopwinkel, klusdienst, kledingbank en er wordt momenteel huiswerkbegeleiding opgezet. 

‘Een stevige, maar niet opdringerige preek’

Ook worden er regelmatig Alpha-­cursussen over het christelijk geloof gegeven en zijn er activiteiten voor de buurt. Missionair zijn ook de zondagse diensten, die om 11.00 uur beginnen. Met begeleiding van een band worden eigentijdse liederen gezongen worden (niet uit het Liedboek!) en er wordt een stevige, maar niet opdringerige preek gehouden, die relevant is voor het leven van alledag.’

Wie en wat tref je aan in deze gemeente?
‘Het zijn vooral jonge mensen. Zo’n tachtig procent is jonger dan 40 jaar. Veel uit andere protestantse gemeenten, maar ongeveer een derde van buiten de kerk of uit de rand. De diensten en activiteiten zijn ook wel vooral op jongeren gericht, maar iedereen is welkom. Je voelt je al heel snel thuis. 
Verreweg de meesten wonen in Rotterdam, daar wonen ook veel jonge mensen. Maar er komen ook leden uit plaatsen rond Rotterdam. Behalve dat ik de diensten bezoek – met daarna gezellig koffiedrinken – neem ik deel aan een van de vele kringen, in mijn geval een gebedskring. 
In coronatijd werd, zoals overal, veel online gecommuniceerd. Naast ds. Niels de Jong zijn er nog twee voorgangers en een diaconaal werker (parttime) in dienst. Zij worden betaald uit de vrijwillige bijdragen van de leden. De twee jongste vestigingen krijgen nog subsidie van de landelijke Protestantse Kerk en van de IZB – voor zending in Nederland, vanwege hun status als pioniersplek. In de collecten wordt er niet voor het eigen wijkwerk, maar voor specifieke doelen gecollecteerd.’

Hoe komt het dat Het Noorderlicht zo snel groeit?
‘Er wordt een positieve boodschap uitgedragen: “Er is hoop in Christus!” Er wordt getoond, in woorden en daden, hoe God werkt in mensen. Voor veel leden is dat een nieuwe levensoriëntatie. 
Zin- en betekenisgeving komen dan als vanzelfsprekend aan de orde. Bijbelse leefregels worden niet uit het oog verloren. Van een bestuurlijke organisatie met een levendig vergadercircuit heb ik nog niets gemerkt. 

‘In woord en daad tonen hoe God werkt in mensen’

Je merkt aan alles dat de gemeente op de buitenwereld is gericht. Er worden films uitgebracht, de diensten worden gestreamd, Face­book is een belangrijk communicatiemiddel, er is een tweewekelijkse nieuwsbrief en een moderne, laagdrempelige website. Maar het belangrijkste is waarschijnlijk de mond-tot-mondreclame.’

Jan Blankespoor