Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Young Lives Zoetermeer

Verbindend netwerk van en voor jongeren
PLATFORM Vanuit de Syrische gemeenschap in Zoetermeer kwam de vraag aan het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ): ‘Wat kunnen we samen doen om de jongeren – onze kinderen – in deze voortdurende lockdown te helpen?’ De gevolgen op hun fysieke, maar vooral mentale gezondheid komen met de dag meer naar voren.

We merken dat veel jongeren het gevoel hebben dat er niet naar hun behoeften wordt geluisterd. En niet alleen in deze tijd. Door gewelddadige acties (bijvoorbeeld bij de invoering van de avondklok) kunnen jongeren een gevoel van angst oproepen bij anderen. Vaak zijn de jongeren daar niet eens zelf de oorzaak van, maar moeten zij wel met de gevolgen handelen. Hierdoor kunnen zij zich niet verbonden voelen met de gemeenschap, met de maatschappij. Problemen op het gebied van discriminatie, eenzaamheid, werkeloosheid, verveling spelen hierbij ook een rol.

Een stem geven
Voor en door jongeren is met ondersteuning van het ILOZ een digitaal platform gecreëerd, #YoungLivesZoetermeer. Hierop kunnen jongeren in vertrouwen hun verhaal doen over de gevolgen van de voortdurende lockdown, eenzaamheid, discriminatie, en wat hen verder bezighoudt. Hun vragen, maar ook die van hun ouders, kunnen worden gekoppeld aan het netwerk van de ILOZ-gemeenschappen. 
We willen hiermee jongeren een stem geven, hun pijnpunten verhelderen en daarmee aan de slag gaan met het doel dat Zoetermeer een inclusieve stad wordt, zowel voor jongeren als ouderen.

Film 
In het kader van de Week tegen racisme en discriminatie, 21-26 maart, hebben dezelfde jongeren in samenwerking met Buurtwerk, Zoetermeer Actief, CKC en Gemeente Zoetermeer, een film opgenomen over racisme en discriminatie bij jongeren. Een aantal jongeren uit Zoetermeer vertellen daarin over hun ervaringen met discriminatie. 
Ze spreken met de jongeren­ambassadeur van het ILOZ, Jurgen van der Hel, en met wethouder Ingeborg ter Laak van zorg, welzijn, sport en verenigingen. 

Vanuit het ILOZ willen we al onze deelnemers, dus ook alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, vragen deze film te bekijken en te bespreken met de eigen jongeren. Vraag hen te vertellen over hun ervaringen op het gebied van discriminatie en wat hen verder bezighoudt. 

Bespreek de film in je eigen gemeente! 

Wethouder Ingeborg ter Laak heeft zich namens de gemeente Zoetermeer uitgesproken om naar de jongeren te luisteren en met hun signalen aan de slag te gaan. Samen zorgen we voor een inclusief Zoetermeer.

 • Jongeren kunnen zich aanmelden voor deelname aan het platform via de website van het ILOZ
W iloz.org en iloz.org/youngliveszoetermeer 

 • De film en de preview zijn te bekijken via het YouTube-kanaal van het ILOZ
W youtube.com/channel/UCIXIilBrSv-BM8QDNw-EtrQ


Els Alebregtse
SECRETARIS ILOZ

Behoefte aan een goed gesprek? Een wandeling? Financiële vragen? 
Je kunt er mee aan de slag met een (ervarings)deskundige, een pastoraal-geestelijk werker, 
of gewoon een buurtvader of buurtmoeder uit een kerk, moskee of andere levens­beschouwelijke of culturele gemeenschap.
W iloz.org/youngliveszoetermeer