Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

KERK EN SCHOOL

Zien en gezien (willen) worden
INTERVIEW Een basisschool heeft een belangrijke rol in het overbrengen van normen en waarden op de nieuwe generatie. Bijbelverhalen zijn belangrijke bruggen tussen generaties en het aspect ‘elkaar serieus nemen’ wordt in de klas al vroeg geleerd. Ook kerken moeten daar echt aandacht voor hebben, klinkt het vanuit het onderwijs.

Inge van Egmond en Titia Pomp, met respectievelijk drie en vijfentwintig jaar ervaring in het onderwijs en beiden woonachtig in Zoetermeer, zijn leerkrachten op de Zoetermeerse christelijke basisschool Wereldwijs. De school is mooi gelegen in het dichtbevolkte hoogbouwdeel van de wijk Meerzicht en wil daar een ‘Lichtpuntje’ zijn. 
‘We willen graag een goed contact met de buurt. Laatst hebben de kinderen kaartjes gemaakt voor bewoners in de buurt en bloemetjes gebracht. Daar zijn leuke en lieve reacties op teruggekomen. Via Stichting Present steken we de handen ook wel uit de mouwen, bijvoorbeeld met pannenkoeken voor ouderen. 

Basisschool als ‘Lichtpuntje’ in de buurt

Samen uitzoeken
Onderwijs vernieuwt constant. Waren zestig jaar geleden de houten schoolbanken nog in gebruik op de lagere scholen, vijfentwintig jaar geleden werden de leerlingen gezamenlijk aan een tafel gezet waar opdrachten werden gedaan. Alles via papier en pen. Een goed resultaat was het doel. 
Nu is het meer spelen en werken. Goed gestructureerd, met de nadruk op het proces. De kinderen worden gestimuleerd om aan de hand van een onderzoeksvraag zelf op onderzoek uit te gaan naar hoe het zit. Kwaliteit gaat daarbij nu voor kwantiteit. Of het nu gaat over geschiedenis, rekenen of ict, er valt altijd wel wat uit te zoeken voor de leerlingen. In het eigen tempo en met de eigen talenten wordt enthousiast aan de klus gewerkt. Leerlingen moeten hun onderzoek presenteren. Daar kunnen ze punten mee scoren. Met dit soort onderwijs is er beter zicht gekomen op de leerlingen en hun behoeften. 

‘Klassenklimaat’
Veel aandacht wordt besteed aan een goed ‘klassenklimaat’, het relationele aspect in de klas. 
‘Is de relatie in de klas goed, dan helpt dat leerlingen. Respect voor elkaar en elkaar helpen wordt gestimuleerd. Ruzie wordt besproken en oplossingen worden benoemd. Ook bij de jongsten. Die kunnen soms heel duidelijk zijn naar de ander: ’Jij mag niet op mijn feestje komen!’ 
‘We benadrukken dat niemand perfect is. Ook voor het onderwijzend personeel is belangrijk dat leerlingen serieus genomen worden. Dat doe je als je het kind ‘ziet’ en dat het kind ervaart dat het gezien wordt.’

Als volwassenen verwachten we vaak al snel dat kinderen goede keuzes maken. De jeugd daarentegen lijkt daar soms helemaal nog niet aan toe. ‘Zeker leerlingen van groep 6 en 7 willen vooral graag contact met leeftijdsgenoten. Dat is het wat hen met name bezighoudt. Ze zijn niet graag alleen. Zij zijn bezig met de vraag ‘Wat vindt de ander van mij?’ en Titia denkt dat de kerk hier ook echt aandacht voor moet hebben. 
Door de humor die er vaak in zit bij kinderen, krijgen Titia en Inge in ieder geval genoeg inspiratie van hun leerlingen. Dat vinden ze het leuke van het werk. 

Doorgeven
Inge en Titia vinden dat onderwijs betekenis heeft bij het doorgeven van bijbelse normen en waarden. Hun school is een christelijke school: er wordt gebeden en uit de Bijbel verteld. 
Bijbelverhalen zorgen voor verbinding tussen de generaties. De prachtige verhalen zijn minstens tweeduizend jaar oud, maar nog steeds bijzonder om te vertellen. Het is fijn dat ouders en grootouders diezelfde verhalen kennen. Kleuters kunnen vaak het verhaal in alle eenvoud terug vertellen.

De meeste ouders van ‘hun kinderen’ op Wereldwijs zijn actief christelijk. Maar er zitten ook kinderen op school, bij wie dat niet het geval is. Die ouders kozen bewust voor een christelijke school vanwege de christelijke normen en waarden.

Oudercontacten
De coronamaatregelen hebben momenteel hun weerslag op het contact tussen school en ouders. Waar voorheen ouders meehielpen bij uitjes, als luizenmoeder of bij de Koningsspelen, mogen ouders nu even niet meer op school komen. Zij moeten hun contacten met de school beperken tot een afgeschermde schoolapp. Een paar ouders hebben toch nog mogelijkheden ontdekt, waarbij ze de school goede diensten kunnen bewijzen. Ze gaan bijvoorbeeld in de bibliotheek op zoek naar bruikbare boeken. 

‘Klein’ Pinksteren
Ook met de grootschaliger activiteiten blijft het behelpen. Pinksterfeest wordt normaal gesproken op school als een groot feest gevierd, net zoals Kerst en Pasen. Nu moet dit in coronatijd kleiner, klassikaal. Als er dan gezongen wordt, lijkt het toch nog op een groot gezamenlijk feest. Dan gaan sommige deuren van de klaslokalen natuurlijk gelijktijdig wel even open.

‘In een lied en een dans Gods aanwezigheid ervaren’

Of ze Gods Geest ook wel eens in de leerlingen aan het werk zien? Over het algemeen zie je dat niet, maar soms – ‘Juist met die feesten’, zegt Inge – besef je de aanwezigheid van de Heilige Geest. Je ziet soms in een lied en een dans Gods aanwezigheid. 

Dirk Verboom