Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Met aandacht
‘Waar gaat in 2019 je volle aan­dacht naar uit?’ vroeg de redactie van Kerk in Zoetermeer alle pio­niers en pastores van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. ‘Wat staat bovenaan?’ In het januarinummer kunt u hier meer over lezen.

‘Een nieuwe kans na de drukte van Kerst. Het sterkt je verlangen om dat Kind te blijven zoeken en te vinden. Met aandacht leven. De ruimte vinden om er te zijn voor anderen. Ervaren dat God erbij is.’
 wijkpastor Marga Schipper

‘Als het laatste woord bij Oud geschreven is, vouwt het vroegst van Nieuw een blank blad open. Aan ons de taal, aan ons de tint van inkt.’
 ds. Rein Algera

‘Een zoekend leven leiden in alle eerlijkheid en openheid. Daarin de ander omarmen als reisgenoot en samen op weg gaan, voorbij de vanzelfsprekendheid.’
 buurtpastor Arte Havenaar

‘Het bereiken van jonge mensen, vooral tieners. Zij staan soms behoorlijk alleen in deze digitale, drukke maatschappij, waar velen vooral gericht zijn op zichzelf.’
 kerkelijk werker Jeanette Vos-Spek

‘Aandacht voor contact met mensen, vieringen en studie. Veiligheid en zorgvuldigheid in de omgang met elkaar. Vertrouwen in de geestesadem.’
 ds. Nico de Lange

‘Mijn aandacht gaat uit naar de mensen die een gevoel van uitzichtloosheid hebben in hun leven, zodat zij een beetje zin­(geving) in hun leven kunnen gaan zien.’
 pionier Gerda Griffioen

‘Dat wij dankzij de voorgenomen decentralisatie zullen groeien in saamhorigheid, en in verbondenheid bouwen aan de gemeente van Christus, als een rijk geschakeerd boeket.’
 ds. Kees Wesdorp

‘Asiel voor 400 pardonkinderen en gelijke rechten in de kerk voor homo’s, lesbiennes en transgenders. Ik hoop mij te laten leiden door de liefde van Christus en de warmte van ons geloof in mijn gezin, in de kerk, in de samenleving.’
 ds. Dick Sonneveld

‘2019: een mooi jaar om te getuigen en te vieren, te bidden en te bemoedigen, te versterken en te dienen – met Gods hulp.’
 ds. Evert van den Ham

‘Balans vinden tussen kerkelijk werk en aandacht voor mijn gezinsleven.’
 buurtpastor Johan Roest

‘Naar het Licht. In momenten van vreugde en verdriet, van zorgen en pijn, bij alles wat op mijn pad komt wil ik blijven zoeken naar lichtpuntjes. Zoals Lied 286 zingt: ‘Want het licht is sterker dan het donker ... keer je om en zie Gods nieuwe dag!’
ds. Carina Kapteyn