Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

BOUWSTENEN (12)

Bonusopa of -oma, iets voor u?
Hebt u al gehoord van het project ‘Bonusopa of -oma’ van de Stichting Present? Het Zoetermeers Streekblad schreef hier een interessant artikel over. Het zou mij niet verbazen als ook lezers van KiZ belangstelling hebben voor dit leuke initiatief. Gerda Griffioen van Stichting Present – inderdaad, dezelfde als van De Pelgrim – is de spin in het web van dit ‘bonus-plan’.

Match maken
In iedere stad zijn ouderen te vinden die graag kleinkinderen zouden willen hebben, maar daarvan verstoken zijn gebleven. Omgekeerd zijn er ook gezinnen met kleine of opgroeiende kinderen die geen grootouders (meer) hebben of van wie de grootouders ver weg wonen. Het doel van Present is nu om deze twee groepen bij elkaar te brengen en te zien of er een match te maken valt. 
Het is de bedoeling dat ‘grootouders’ en ‘kleinkinderen’ met elkaar in contact komen. Wat er dan gebeurt bepalen ze zelf: spelletjes doen, buiten wandelen ... alles wat creatieve ouderen al niet met kleinkinderen kunnen ondernemen. 

Wederzijdse steun
De ouders van deze kinderen worden uiteraard vol in deze relatie betrokken. Al was het alleen al omdat ouders willen weten met wie hun kinderen optrekken. 
Maar het project beoogt ook hen een actieve rol in te geven. Zo kunnen deze contacten ook 
leiden tot wederzijdse steun als daar behoefte aan is. Denk aan het doen van een boodschap of andere vormen van dienst­verlening, over en weer. 
De levenservaring van veel ouderen zal in die contacten prachtige adviezen opleveren. Als je dit leest besef je ineens dat hier ook elementen van andere (ook kerkelijke) projecten aan zitten die de naam ‘eenzaamheidsbestrijding’ dragen. Of ‘omzien naar elkaar’. 

Verbinding waardevol
Ook het Zoetermeers Beraad van Kerken spant zich in om hiervoor initiatieven van de grond te krijgen. 
Juist ook in coronatijd is de behoefte aan verbinding en contact nog weer belangrijker gebleken. Het mooiste is natuurlijk als er zich duurzame contacten ontwikkelen die van blijvende waarde zijn. 

De oproep geldt zowel voor ouderen (alleenstaand of echtpaar), maar vooral ook voor gezinnen met kinderen. 
Meer informatie via Google op ‘Streekblad Bonusopa en -oma’ en zoek contact met Gerda Griffioen van Stichting Present T 06-2497 5092 E gerda.griffioen@presentzoetermeer.nl  

Fien Meiresonne
Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)