Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

‘Luisteren met open blik en zonder oordeel’
Wil Bettenhaussen-Baak probeert als pastoraal ouderling en ook in het Inloophuis Rokkeveen een reisgenoot te zijn voor mensen op kruispunten van het leven. Dat vraagt iets maar het geeft ook veel: ‘De ander loopt ook met jou een stukje op.’

Wie zijn jouw reisgenoten?
‘Mijn directe reisgenoten zijn mijn man Gerard, mijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Ik kom uit een groot gezin en hoewel je elkaar soms een poosje niet ziet, weet je dat ze er zijn en op 
vreugdevolle en moeilijke tijden trek je met elkaar op en deel je lief en leed.’

Voor wie ben jij zelf een reisgenoot?
‘In mijn werk als pastor (in Zevenhuizen en Rijnsburg – JB) heb ik vijftien jaar intensief met mensen opgetrokken en veel ervaring opgedaan. Ik zie een reisgenoot als iemand die een tijdje met je meeloopt in je leven. Als er kruispunten zijn in het leven van de ander zoals ziekte, rouw, scheiding, verdriet of andere dingen in het leven, dan kan de relatie intenser worden. Dat kan natuurlijk ook bij vreugdevolle momenten, zoals de geboorte van een kind, een huwelijk, een heling in gebroken familierelaties.’ 

Hoe ben jij een reisgenoot? 
‘Ik probeer met een open blik en zonder oordeel te luisteren. Heel belangrijk vind ik dat ik zonder ‘agenda’ kom. Het verloop van een bezoek hangt volkomen af van wat er gedeeld wordt en op sommige momenten zul je ook jezelf moeten laten zien, zodat er werkelijk een gesprek ontstaat. Het allerbelangrijkste is dat je het vertrouwen dat je ontvangt niet beschaamt, maar zorgt voor een veilige omgeving waarin iemand zonder enige angst gevoelens durft te delen. 
Een andere vorm van reisgenoot zijn is mijn rol in het Inloophuis in Rokkeveen. Daar probeer ik samen met andere vrijwilligers een open en warm huis te vormen voor ieder die binnenkomt. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een plek waar je terecht kunt voor een persoonlijk gesprek. Doordat ik daar al vijf jaar wekelijks op vrijdag in De Regenboog ben, leer je mensen goed kennen en bouw je zeker een band op.’ 

Wat geeft dit je en wat vraagt het je?
‘Het vraagt veel tijd en veel inzet om een betrouwbare reisgenoot te zijn. Soms ook heel veel energie om een samenzijn tot een echte ontmoeting te laten zijn. Het geeft je ook veel, want je bent samen reisgenoten. De ander loopt ook met jou een stukje van je leven op. En zoals dat gaat op reis kun je veel verschillende mensen ontmoeten. Prachtige mensen, moedige en dankbare mensen. Ongelooflijk dappere mensen die door alles heen blijven hopen, geloven en liefhebben.’ 

Welke rol speelt jouw geloof hierbij?
‘Voor mij persoonlijk heeft reisgenoot zijn alles te maken met mijn geloof: 

‘Heb de Heer, uw God, lief 
met heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw verstand. 
En heb uw naaste lief als uzelf.’

Omzien naar elkaar is voor mij de grondslag van christen zijn, de basis van mijn dagelijks leven. Soms loop je wel eens uit de pas of ga je een andere kant op dan je reisgenoot blijkt te willen. Soms moet je ook erkennen dat het reisdoel zo verschillend is, of de manier om dat te bereiken zo anders, dat je elkaar los moet laten. 
Een prachtig pastoraal verhaal vind ik dat van de Emmaüsgangers. Als Jezus oploopt met een paar verbijsterde leerlingen, nodigt Hij hen eerst uit om te vertellen wat hun op het hart ligt. Pas daarna spreekt Hij en wel op zo’n manier dat de mannen weer licht zien en begrijpen wie Jezus is.’ 

• Jan Blankespoor