Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

‘Je staat er niet alleen voor, je hebt een reisgenoot!’
‘Als ik mensen met een glimlach op het gezicht kan achterlaten, besef ik dat ik mijn (tijdelijke) reisgenoot een beetje blij heb kunnen maken.’ Jacqueline Gravesteijn vertelt over haar ervaringen als missionair opbouwwerker bij Perron 1 in Oosterheem en ook bij Stichting Present. Ze is gemeentelid van Zoetermeer-Noord (Ichthuskerk). 

Stichting Present vervult uiterst nuttig werk door op verzoek van een hulpverlener concrete acties te ondernemen. Als een zorgcentrum de recrea­tie­zaal graag opnieuw behangen wil hebben, kan Present daar een groep vrijwilligers voor vinden die het vanuit hun organisatie leuk vinden dat te doen als een stukje teambuilding. Maar ook kan een individueel gezin worden geholpen als het geen kans ziet via eigen sociale netwerken een klus te klaren en finan­cieel niet in staat is daar iemand voor in te huren.

Het gaat (altijd) om mensen
Jacqueline ontmoet in haar werk reisgenoten in soorten en maten. Dat gaat natuurlijk over de maatschappelijke partnerorganisaties die je benaderen voor hulp. Maar veel mooier vindt ze dat ze met de mensen uit die organisaties dingen tot stand brengt. En via die organisaties mensen bezoekt, die hulp hebben aangevraagd en met wie ze mooie momenten beleeft. Zoals zij deze mensen als reisgenoten ervaart, blijkt dat omgekeerd net zo. Ze is zelf ook weer een reisgenoot van anderen.
Tussen het klussen door komen vaak verhalen los waaruit duidelijk wordt waarom deze mensen geen sociaal netwerk hebben. Dat kleurt ieder geval weer apart in. Mensen zijn vaak (een stukje) vertrouwen in de mensheid kwijtgeraakt. Als er dan ineens mensen in hun vrije tijd komen helpen, kantelt dat wereldbeeld: Wat mooi, dat er mensen zijn die dat voor een ander willen doen. Je staat er in het leven dus niet altijd alleen voor! Je hebt een reisgenoot!
Jacqueline moet vaak de neiging onderdrukken om ‘nog een tweede mijl met iemand op te lopen’. 
Professionele en sociale aspecten krijgen nogal eens met elkaar aan de stok. ‘Je verstand zegt dat de klus (zakelijk) geklaard is, maar voor je gevoel is er nog zoveel meer om verder over te praten. Maar daar zijn dan weer anderen voor.’

Elkaar bijstaan 
In haar werk wordt Jacqueline vaak herinnerd aan bijbelse verhalen waarin mensen met elkaar optrekken. Zo werd de barmhartige Samaritaan de reisgenoot van een in elkaar geslagen reiziger. 
Andere passanten hadden kennelijk belangrijker taken te vervullen, in de tempel ... 
‘Als je andere mensen gelukkig kunt maken, word je zelf ook een beetje gelukkig’, zo ervaart Jacqueline het. Als dat het effect is van vrijwilligers­werk, bouw je actief mee aan boeiende reizen, soms kort, vaak ook wat langer. 
Onze vaak zo onpersoonlijke samenleving kan op dat punt best een paar krachtige impulsen gebruiken. Zoals de zogeheten Tijdcollecte die Stichting Present ieder jaar organiseert: mensen stellen geen geld maar hun tijd beschikbaar voor de ander. Zelfde formule.

Fien Meiresonne