Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Halte 2727

Carry van Bruggenhove 27
2717 XT Zoetermeer
T 06 826 373 62
W www.halte2717.nl

Halte 2717 – voor Zorg en Zin

Halte 2717 – voor Zorg en Zin is een oecumenisch initiatief van verschillende kerken in Buytenwegh om de sociale samenhang in deze wijk te versterken.
Halte 2717 wil een pleisterplaats zijn voor de wijk, waar mensen van harte welkom zijn voor stilte, gesprek en ontmoeting, waar een ieder met zijn vragen en problemen terecht kan en een luisterend oor vindt. Halte 2717 is een partner van stichting MOOI en werkt nauw samen met andere maatschappelijke organisaties in Buytenwegh. In oktober 2019 is Halte 2717 verhuisd van ‘Bus 63’ (Busken Huethove 63) naar ‘Ons Honk’ van buurtvereniging ‘De Hoveniers’ aan de Carry van Bruggenhove 27. De stilteruimte is verhuisd naar de Focus kamer bij Middin aan de Carry van Bruggenhove 25.

Wat doet Halte 2717?

Halte 2717 verzorgt inloopactiviteiten in ‘Ons Honk’ op dinsdag van 10.00-14.00 uur, op woensdag van 10.00-16.00 uur en op donderdag van 10.00-14.00 uur. Buurtbewoners zijn dan van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek. Vrijwilligers van Halte 2717 bieden op die dagen een luisterend oor aan buurtbewoners die hun verhaal kwijt willen. Ook organiseren ze gezellige activiteiten als spelletjes, wandelen en handwerken. En iedere woensdagmorgen wordt in ‘Ons Honk’ een pastoraal spreekuur gehouden.

Overzicht van andere activiteiten:

Zo nodig gaan de vrijwilligers aan de slag met vragen om (diaconale) hulp. Ze doen dat in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties die in Buytenwegh actief zijn.
Eens per maand wordt er onder de toepasselijke titel ‘Senioren Actief’ voor de ouderen uit Buytenwegh een bijeenkomst of excursie georganiseerd.
Eens per maand is er op woensdagmorgen het Schrijfcafé. Door te schrijven wat er in je leeft en dat aan elkaar voor te lezen kom je elkaar nabij.
Twee keer per maand wordt er op een buurtmaaltijd gehouden. In het najaar worden er themabijeenkomsten georganiseerd.
Halte 2717 is ook present bij grote evenementen in Buytenwegh.
Bij Middin is in de Focuskamer een stilteruimte ingericht. Daar kun je terecht om even tot jezelf te komen. Om in alle rust een persoonlijk gesprek te voeren, een kaarsje aan te steken of te bidden.


Johan Roest


Buurtpastor
Johan Roest
T 06 826 373 62
E Mail mij