Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Diensten

Zondag 13 mei
10.00 uur
Dhr. H. van der Veen
Dovenmeeting

Zondag 10 juni
10.00 uur
Ds. T.H. Hibma, Amsterdam
Dovenmeeting

Perron

Oosterheemplein 320, 2721 ND Zoetermeer
W www.perron-oosterheem.nl

Over ons

Perron staat voor ontmoeting en gemeenschap in de wijk Oosterheem. We zijn een kerk waarbij iedereen mag meedoen en erbij hoort. Geïnspireerd door het verhaal van God denken we na over levensvragen en zoeken we het goede voor de buurt. Doet u mee? Welkom!


Arte Havenaar


Buurtpastor
Arte Havenaar
T 06 409 607 68
E Mail mij