Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Kerkdiensten

Zondag 22 juli
 10.00 uur:
Zie Oase

Zondag 29 juli
 10.00 uur:    
Zie Regenboog

Zondag 5 augustus
10.00 uur:
Ds. R.L. Algera

Wijkgemeente Pelgrimskerk

Pelgrimskerk

1ste stationsstraat 86, 2712 HK Zoetermeer
T (079) 316 36 00
W www.pelgrimskerkzoetermeer.nl

Pelgrimgangers

Elke zondagmorgen komen de gemeenteleden en gasten, jong en oud, om 10.00 uur samen in de Pelgrimskerk. Samen zoeken wij Gods nabijheid, loven en prijzen wij Zijn Naam en doen voorbeden voor de wereld ver weg en dichtbij. Regelmatig gaat onze wijkpastor Marga Schipper-Boven in deze diensten voor. Ook ontvangen wij veel gastvoorgangers in ons kerkgebouw.
Elke zondagmorgen komen de gemeenteleden en gasten, jong en oud, om 10.00 uur samen in de Pelgrimskerk. Samen zoeken wij Gods nabijheid, loven en prijzen wij Zijn Naam en doen voorbeden voor de wereld ver weg en dichtbij. Regelmatig gaat onze wijkpastor Marga Schipper-Boven in deze diensten voor. Ook ontvangen wij veel gastvoorgangers in ons kerkgebouw.


Marga Schipper-Boven


Wijkpastor
Marga Schipper-Boven
T (079) 361 34 03
M 06 475 942 69
E Mail mij
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

Beheerder:
F. v.d. Beld
T (079) 316 74 70
M 06 106 740 94

Scriba:
Tom Westerhof
T (079) 316 93 79
E Mail mij