Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Een bewogen hartIn het tweede bijbelboek Exodus stelt God zich aan Mozes voor. God is bewogen door de ellende van zijn mensen: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk eraan toe is, ik heb hun noodkreten gehoord, ik weet hoe ze lijden.’ Daar gaat God mét Mozes iets aan doen. Aan het begin van het Nieuwe Testament vertelt Matteüs in hoofdstuk 9 dat Jezus diep geraakt was door mensen die uitgeput en hulpeloos waren. Lijfelijk: ‘tot in zijn ingewanden’, ‘met een knoop in zijn maag’.

Helpen doe je samen
De bewogenheid van God en de geraaktheid van Jezus zijn bepalend voor de blikrichting van de christelijke gemeente. In hoe we vieren, hoe we luisteren, in wat we doen. Een bewogen hart vertaalt zich liturgisch in kyrië (gebed om ontferming) en bemoediging, pastoraal in een luisterend oor, diaconaal in concreet helpende handen. Gelovig bewogen-zijn heeft niet de pretentie alle nood te willen oplossen. Jezus ontkrampt ons helpen: het begint met één glas water (Matteüs 25:35). En broeders en zusters weten: helpen doe je samen. Soms vraagt dat om spontane actie. Maar vaak is ook organisatie nodig. Dat beseften de eerste christenen al goed en daarom is toen de diaconie opgericht. Ook de diakenen sámen hoeven het niet alleen te doen: de Heilige Geest doet inspirerend mee (Handelingen 6:1-7)!

In het licht van Pasen
Diaconale hulp is soms heel direct. Bij ongelukken en rampen bijvoorbeeld. Vaak is het ook iets van lange adem. Vandaar de betrokkenheid van de diaconie bij schuldhulpmaatje, vluchtelingenwerk, buurtprojecten, zending en werelddiaconaat. Maar hoe je ook helpt, wat je zo geraakt voor anderen doet, heeft bijbels gesproken eeuwigheidswaarde. In bewogenheid zijn wij verwant aan God. Wat we in leven hebben willen zien, zullen we zien aan de andere kant van leven. In het licht van Pasen: wie bewogen leeft, mag leven met verwachting.

ds. Rein Algera
PREDIKANT ZOETERMEER-NOORD


lied van verwachting

uit het licht van de verwachting
is een hemels visioen geweven
God zelf wekt onze mensendroom tot leven
wat kind’ren ooit ontbroken heeft
wordt dan in overvloed hervonden
al wie eens de liefde zag herleeft
al wat ooit losbrak wordt herbonden

in het licht van de verwachting
wordt een werelds visioen geweven
armen eten, de zieke wordt genezen
geen kleine wordt er meer veracht
wie vluchtte krijgt een plek gewezen
wie het hemels Koninkrijk verwacht
wekt zelf op aard’ Gods droom tot leven

Uit: Rein Algera,
Lucht tegen leegte, blz. 149

Agenda deze maand

24-04-2018
 Kerk met Stip

30-04-2018
De krant op tafel

03-05-2018
Syrisch leren koken

12-05-2018
Dubbelconcert

Lees meer >>>