Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

INTERVIEW

‘Gemeente moet ‘kerk’ en ‘geloof’ meer faciliteren!’Op 27 februari spreekt dr. Hans Bonnet over de plaats van het geloof in de Zoetermeerse samenleving. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart een interessant thema. Een voorproefje. ‘Geloven is volgens veel politici iets wat je achter de voordeur moet houden. Ook het vertalen van geloofsopvattingen naar het handelen in de maatschappij wordt vaak als een privézaak beschouwd. Tegelijk laat de gemeente steeds meer over aan de burger, die meer zou moeten participeren in de publieke ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de mantelzorg, maar ook welzijnswerk in het algemeen. Tot hoever gaat hierbij de loyaliteit van de burger?’

Enorme inzet
‘Als christen heb je de opdracht om je naaste even lief te hebben als jezelf. Soms blijft in kerk en moskee de zorg beperkt tot geloofsgenoten, maar veel vaker zien christenen hun naaste ook in de kwetsbare medemens in hun straat, buurt of stad. Het aantal kerkelijke vrijwilligers dat zich inzet voor anderen, is enorm: voedselbank, schuldhulpverlening, opvang vluchtelingen, stichting Present.’

Zingeving voor iedere burger
‘Vergeet niet dat de Zoetermeerse kerken met hun activiteiten ook de mogelijkheid aan iedere burger bieden om aan zingeving te doen. Gaandeweg, het programma Vorming & toerusting van de gezamenlijke Zoetermeerse kerken, (ook te vinden op kerkinzoetermeer.nl - redactie) staat er vol mee. De kerken kunnen op dit vlak overigens nog beter samenwerken, bijvoorbeeld vanuit het Beraad van Kerken. Dat is handig én nodig.’

Liefde als leidraad
Ook in de (protestantse en katholieke) ouderenbonden zie je veel vrijwilligers. Ook hier is de liefde voor de naaste de vanzelfsprekende leidraad. De ouderenbonden worden alleen voor het gebruik van ruimten gesubsidieerd, hun activiteiten worden echter finan­cieel gedragen door de leden. Natuurlijk zijn er in Zoetermeer veel meer instanties die zich inzetten voor de medemens, drijvend op een groot aantal vrijwilligers. Met veelal gemeentelijke subsidie kunnen zij hun activitei­ten financieren. Maar zodra vrijwil­li­gers­werk met het etiket ‘kerk’ of ‘geloof’ wordt geassocieerd, wordt subsidie ingehouden, terwijl de gemeente ook dit werk meer zou moeten faciliteren. Die stelling zal ik verdedigen tijdens mijn lezing, met een schuin oog vooruitblikkend naar de gemeenteraads­verkiezingen op 21 maart.’

27 februari, 20.00 uur, Genesarethkerk, Monnikenbos 10 (Meerzicht)
W kerkinzoetermeer.nl/agenda.php
W bvkzoetermeer.nl (Beraad van Kerken)

Jan Blankespoor | Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

Hans Bonnet (1942) is gepensioneerd microbioloog en onderzoeker aan de TU Delft. Hij gaat regelmatig voor in de rooms-katholieke Genesarethkerk en maakt er deel uit van het kerkbestuur. Verder overlegt hij als voorzitter van OZO, Overleg van Zoetermeerse Ouderenbonden, met gemeenteraadsfracties over de positie van kwetsbare ouderen, maar ook over zingeving. Immers, voor Zoetermeer is ‘leisure’ (besteding van vrije tijd) een belangrijk thema, en zingeving hoort daar zeker bij.

Agenda deze maand

05-03-2018
 Gaan voor God?

06-03-2018
Waar Je ook bent

Lees meer >>>